Ceník

Reliéfní ražba do B1, ražba s fólií* a konvenční výsek

 

  agentura
do formátu B4agentura
do formátu B3

koncový zákazník
od B10 do B4
agentura
do formátu B3

koncový zákazník
od B10 do B4
agentura
do formátu B2
70x33 cm
koncový zákazník
od B4 do B2
agentura a
koncový zákazník
do B1
nebo 100x33 cm

do 99 ks 5,- 6,80 10,- 20,-
od 100 ks 4,- 5,20 8,- 15,-
od 500 ks 2,80 3,90 5,- 8,-
od 1.000 ks 1,90 2,30 3,20 6,-
od 2.000 ks 1,50 1,80 2,30 5,-
od 5.000 ks 1,30 1,60 1,80 5,-
od 10.000 ks 1,10 1,20 1,80 4,-

 

* Cena fólie je dopočtena dle spotřeby např.: pro velikost motivu 9x9cm 0,40 Kč/ks

+ raznice do 4x4cm 500,- + příprava 500,- až 1000,-
+ raznice do 8x8cm 1000,- + příprava 1000,- až 1500,-
+ raznice do 14x14cm 2000,- + příprava 1500,- až 2000,-
+ raznice do 15x20cm 2700,- + příprava 1500,- až 2500,-
Vizitky s ražbou, tištěné ofsetem 1/0 nebo digi 4/0, karton

 

       

Skladová  položka například Conqeror, Rives


 

agentura leden až srpen
agentura září až prosinec


koncový  zákazník celoročně

  náklad tisk 1/0 ražba** karton celkem celkem
od 300 ks 2,50 3,50 0,90 6,90 8,60
od 700 ks 1,50 3 0,80 5,30 7,10
od 1.000 ks 1,10 1,80 0,70 3,60 5,30
od 3.000 ks 1,- 1,60 0,60 3,20 4,70
od 5.000 ks 0,80 1,30 0,50 2,60 3,80

 

u shodných vizitek se pro určení ceny kusy sčítají, maximálně však 12 mutací
**uvedená cena ražby je vč. příprav

 

 

Archová montáž - vliv na cenu

 

Správné rozvržení při pasování ražby na tisk – vliv na cenu:
Příklad kalkulace vizitek s ražbou 800 ks pro dvě jména
- mutace po 400 ks vizitek s pasováním na tisk (agenturní ceny):

Počet tiskových archů určuje cenu za jednu „ránu“ slepotisku.
a) vytištěno 12 vizitek na archu B4 = 67 TA (tiskových archů)
- příprava ražby: 380,-
- přepasování (11krát á 80,-): 880,-
- ražba: 67 TA * 12 vizitek na archu * 5,- /jeden slepotisk = 4 020,-
celková cena: 5 240,-

b) vytištěny 4 + 4 vizitky na obrátku na archu B5 (každá čtveřice vizitek má svoji nakládací hranu)
- příprava ražby: 380,-
- přepasování (3krát á 80,-): 240,-
- ražba: 100 TA * 8 vizitek * 4,- / jeden slepotisk = 3 200,-
celková cena: 3 820,-

 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou orientační (k roku 2018), na základě dat bude cena potvrzena.