kontakt

 
 

Petr Haškovec

slepotisk / ražba do kůže / emboss / deboss / boss /

hodně komplikované zadaní a vedení firmy

603 413 598

haskovec@haskovec.cz

 

Vlastimil Kamínek

Nové projekty vč. kombinace technologii (ražby s folií / kašírování / barvení hran /lettrpress)

773 40 80 93

haskovec@haskovec.cz

 

Jak se k nám dostanete?

Autem:
Parkovat lze přímo na parkovišti Ateliéru Haškovec.

MHD:


www.idos.dpp.cz

metrem:
Metro trasa A DEPO HOSTIVAŘ
(15 min. autobusem od metra Depo Hostivař)
229, 364, 366

 

Metro trasa C HÁJE
(11 min. autobusem od metra Háje)

BUS zastávka: Picassova

227, 382, 383

BUS zastávka: Nádraží Uhříněves

213, 226

Vlakem (300m pěšky):
Praha hl.n. => Praha-Uhříněves (21 min.)
vyhledat spojení

   
 

 

Provozovna, doručovací adresa:

Ateliér Haškovec, spol. s r.o.,

V Bytovkách 1396/1

104 00 Praha 10 - Uhříněves

 

Fakturační adresa:

(nic nevozit, nezasílat)

Ateliér Haškovec, spol. s r.o.,

Jeseniova 30/2797, 130 00 Praha 3

IČ 27450813     DIČ CZ27450813

 

Skype kontakt

kancelář Haškovec

GDPR - Ochrana osobních údajů
Vaše data máme pod heslem střežíme, hesla pravidelně měníme a k datům má přístup pouze zaškolená a prověřená obsluha. A vzorky máme pod zámkem :-)
Vždy máte právo – např. kvůli osobním datům/GDPR např. e-mailem na: výmaz/opravu/omezení/námitku.
 
Buďte dále s námi a mějte informace :-) ať již patříte k našim návštěvníkům, partnerům. Objednávkou, poptávkou, kontaktem (e-mail/www/veletrh/osobně/tel/myšlenkou...) nám udělujete souhlas se zpracováním/editací/evidencí/archivací dat, kterou nám sdělíte a to ať již na vás či na datech obsažených v podkladech/komunikaci.
Jsme Atelier Haškovec, s.r.o. IČ 27450813 a Petr Haškovec IČ 45733261, a dejte nám vědět, pokud chcete změnu např.: výmaz/opravu....
Vážím si vaší důvěry, se kterou jste nám údaje/data sdělili.
Jakým způsobem vaše osobní údaje/data chráníme, proč, k čemu a jak dlouho.

 

Vaše data mame pod heslem střežíme, hesla pravidelně meníme a k datum ma přístup, pouze zaškolená a prověřená obsluha.
Vždy mate pravo – např. Vkuli osobním datum/GDPR např e-mailem na : výmaz/opravu/omezení/namitku/stížnost.
zásady zpracování osobních údajů: pracujem s nimi pod heslem a bezpečně.

 

Vaše kontakty používám k zasílání novinek, děláme to na základě mého oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás tyto informace zajímají na zakladě našeho společného setkaní, poptavky, komunikace. Data vami poskytnutá používame pro vami objednanou výrobu.
Prioritní ochrana znamená, že nikde nebude použita produkce obsahující udaje z vaší objenávky, ani jako referenční vzorek u nas v kancelaři/prezentaci/referencí. Zažadejte si o prioritní ochranu pokud si to přejete. Mejte jen na paměti že zakaznící potažmo vaši klienti, vyžadují referenční vzorky pro ujasnení technologie/zpracování. Tedy vzorky/referenční ukazky nerozesílame z vlastní vule ale na vyžadaní vas klientu.
Účelem zpracování osobních údajů/dat je: Evidence v adresaři pro použití pro evidenci zakazek/fakturace/ informování souvisejících s objednavkami, subdodavkami, akvizicí. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách.
 
Použivame poze heslovanou/šifrovanou síť i server i wifi, i jakakoli zarizení jsou heslované.
 
Doba zpracování osobních údajů je:
Po dobu nezbytnou pro výrobu vami objednaných služeb, po dobu naší činnosti do doby vypořádání všech závazků mezi nami a věřiteli/objenateli/zakazníky, nejméně však jeden rok od předaní udaju k nam do databaze a max do doby existence firem:Atelier Haškovec, s.r.o. IČ 27450813 a Petr Haškovec IČ 45733261 .

 

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranam pouze dodavající nam subdodavku na vami objednanou/poptanou realizaci.
Prohlašuji, že jsem řádně poučen i všichni kdo přijdou do styku s daty o zpracování a ochraně osobních údajů Vaše údaje jsou pravdelně aktualizovany a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 
důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem na rychlém a přímém informování týkající se činnosti Atelier Haškovec, s.r.o. IČ 27450813 a Petr Haškovec IČ 45733261 a možnosti bezprostředně a rychle kontaktovat v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
 
při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 
Atelier Haškovec, s.r.o. IČ 27450813 a Petr Haškovec IČ 45733261 nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 
Atelier Haškovec, s.r.o. IČ 27450813 a Petr Haškovec IČ 45733261 nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, třetím osobám,

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením.
Zabezpečení vašich údajů je pro nás naprostá priorita. Pokud mate požadavek na prioritní ochranu – nevahejte nam to zdelit. A my Vam zabezpečíme! Napište nám.
 
kontaktní osoba: Petr Haškovec, vedoucí / jednatel haskovec@haskovec.cz +420 603 413 598
 
V Praze dne 24.5.2018