Ceník

Reliéfní ražba do B1, ražba s fólií* a konvenční výsek

 

  agentura
do formátu B4agentura
do formátu B3

koncový zákazník
od B10 do B4
agentura
do formátu B3

koncový zákazník
od B10 do B4
agentura
do formátu B2

koncový zákazník
od B4 do B2
agentura a
koncový zákazník
do B1
nebo 100x33 cm

do 99 ks 5,- 6,80 10,- 20,-
od 100 ks 4,- 5,20 8,- 15,-
od 500 ks 2,80 3,90 5,- 8,-
od 1.000 ks 1,90 2,30 3,20 6,-
od 2.000 ks 1,50 1,80 2,30 5,-
od 5.000 ks 1,30 1,60 1,80 5,-
od 10.000 ks 1,10 1,20 1,80 4,-

 

* Cena fólie je dopočtena dle spotřeby např.: pro velikost motivu 9x9cm 0,40 Kč/ks

+ raznice do 4x4cm 500,- + příprava 500,- až 1000,-
+ raznice do 8x8cm 1000,- + příprava 1000,- až 1500,-
+ raznice do 14x14cm 2000,- + příprava 1500,- až 2000,-
+ raznice do 15x20cm 2700,- + příprava 1500,- až 2500,-
Vizitky s ražbou, tištěné ofsetem 1/0 nebo digi 4/0, karton

 

        Skladová
položka
například
Conqeror,
Rivesagentura
leden

srpen
agentura
září

prosinec

koncový
zákazník
celoročně
  náklad tisk 1/0 ražba** karton celkem celkem
od 300 ks 2,50 3,50 0,90 6,90 8,60
od 700 ks 1,50 3 0,80 5,30 7,10
od 1.000 ks 1,10 1,80 0,70 3,60 5,30
od 3.000 ks 1,- 1,60 0,60 3,20 4,70
od 5.000 ks 0,80 1,30 0,50 2,60 3,80

 

u shodných vizitek se pro určení ceny kusy sčítají, maximálně však 12 mutací
**uvedená cena ražby je vč. příprav