Digitální výsek do papíru

Digitálním výsekem lze docílit drobných, výborně zpracovaných detailů. Ukázky prací jsou toho příkladem.
Je tu otevřen veliký prostor pro kreativitu grafika, skládání a pasování různých grafik přes sebe atd.