Rastrování

Laserovým paprskem lze též docílit efektního¨způsobu opracování tiskoviny tzv. rastrováním. Při této technologii je potřeba vyjít z fotografie či obrázku. Při této technologii dochází k vypálení pixelů v rozlišení 10-1200 dpi skrz karton a při pohledu proti světlu je motiv na tiskovině částečně průsvitný. Hloubka vypáleného bodu je nastavitelná. Různá hloubka bodu je až do 32 stupňů/bitů stupně šedi. Výsledkem je tedy poloprůsvitný motiv, kdy nejsvětlejší pixely jsou jen mělké a nejtmavší jsou až skrz materiál. Přiložením ke světelnému zdroji je výsledek markantní. Motiv se zachová stále pevný.