Laserový výsek - technické specifikace

Digitální výsek a gravírování do papíru provádí všechny operace pomocí speciálního laserového paprsku. Řez tohoto paprsku je veden velmi přesně definovanou stopou, díky níž je možné pasovat na sebe i více jednotlivých tiskovin, které mají svoji samostatnou řezanou grafiku. Současně použitím různých barev papírů lze docílit zajímavého efektu skládané grafiky, čehož je důkazem kalendář Bez hranic.


Impuls pro vedení laserového paprsku je převáděn z počítače, proto stopa je velice přesná a detailní například prořízlé písmo od 3mm a gravitované písmo od 0,5mm apod.
Podklady lze vytvořit v klasických grafických nebo projekčních programech jako je:
Adobe Ilustrator, Corel Draw, Autocad. Podporované formáty jsou .dxf, .cdr, .ai, .pdf, .dwg, .bmp pro gravírování a další.

 

Parametry:
Velikost archu ke zpracování standardně B2 50x70 cm.
Pracovní plocha: 45x61 cm (ale je možno vložit materiál o rozměru 70x100cm, popř. nekonečný pás v šíři do 70cm).
Maximální hmotnost předmětu: 25 kg.
Maximální výška předmětu: 24 cm

 

Jaký je rozdíl mezí digitálním výsekem a konvenčním výsekem?
Klasická konvenčí výseková technologie vyžaduje na každou zakázku vyrobit samostatnou výsekovou formu. Výrobce výsekových forem není však schopen vyrobit formu jemných detailů a křivek, které nabízí právě moderní technologie digitálního výseku. U konvečního výseku se také zvolená grafika vysekává tlakem a může dojít k mírnému zvlnění řezu nebo jsou patrné stopy po můstcích a v ostrých úhlech grafiky zůstávají nečisté roztřepené řezy. Při použití zmiňovaného speciálního laserového paprsku toto nehrozí a zároveň má zákazník možnost si nechat vyrobit prototyp neboli jednotlivý vzorek tiskoviny, na jehož základě si lze odzkoušet fungování žádaného výsledku a rozhodnout se pro výběr konečné podoby celé zakázky. Též stojí za zmínku výrazné urychlení a zjednodušení při vyloupávání odpadových přebytků, protože jsou z 90 – 100 % odděleny od výrobku strojně. V neposlední řadě ručním zpracováním výsekové formy a u zakázek v počtu několika málo desítek kusů se výrazně projeví cenové navýšení zakázky prováděné tradiční výsekovou technologií. Pro motivy zhotovené ve vysoké kvalitě je typický dokonale rovný řez bez zjevných nerovností a opalů hlavně v ostrých rozích a rádiusech.

 

Specifika pro přípravu dat PERFORACE:
Linka, křivka, která má být přerušovaná neboli perforovaná se v grafice nemůže vytvořit prostou změnou z plné linky na přerušovanou. Ale musí se vytvořit skutečně za sebou jdoucí linky.
Chybné, avšak jako snadné řešení, se nabízí převést čerchovanou linku na křivky, z každé linky se stane obdélníkový objekt a laserový paprsek jej objíždí kolem dokola a tudíž je výroba 2x delší.

Jediné správné je vytvořit si krátkou linku například 1mm a duplikovat ji například posunem o 2mm a tím vznikne čerchovaná čára. Pro kontrolu správně připravených dat je třeba se podívat v Ilustrátoru nejen na zobrazení v náhledu, ale i na zobrazení obrys. V režimu zobrazení obrys musí být přímka také přerušovaná. V Corelu je třeba se podívat do drátěného modelu a linka musí být i v zobrazení drátěného modelu přerušovaná . V zobrazovaní nesmí být obdélník.
Data posílejte prosím v (.cdr, .eps. .pdf,.dxf,.ai)

 

Materiály vhodné a méně vhodné na digitální výsek:
- Při použití BÍLÉHO PAPÍRU nebo barevného lakovaného kartonu Vám doporučujeme materiál před samotnou realizací otestovat. Rádi Vám doporučíme bílý karton, který je pro tuto technologii vhodnější. Některé materiály mají tendenci se opalovat nebo zanechávat opalový stín na povrchu tiskoviny. U bílého kartonu je třeba též počítat s tím, že po digitálním výseku zůstávají hrany řezu zahnědlé/tmavé - na bílém kartonu jsou tmavé hrany znatelnější než u tmavého barevného kartonu a zároveň náchylnější na ušpinění od hrany dalšího kusu produktu. Na druhou stranu je možné ztmavením hrany na světlých materiálech docílit estetického efektu jako je zvýraznění výseku a tvaru vyřezávaného produktu.


- Křídové natírané papíry jsou obecně méně vhodné, protože při řezu dochází k odpaření materiálu, příměsi nátěru se obvykle neodpařují tak dobře jako nenatírané materiály. Nedá se řící, že by křída ať lesklá či matná nešla zpracovávat, máme mnoho vynikajících realizací, kdy výsledek dopadl výborně, vyžaduje to však obvykle složitější technické řešení a tedy i obvykle vyšší cenu. Jen výjimečně se dojde k situaci, kdy je křídový materiál nezpracovatelný. Pokud je to ale jen trochu možné, tak je dobré křídový papír nahradit hodně hlazeným ofsetovým kartonem, typu Distingtion, Suporset od Igepy, nebo klasických kartonů používaných v digitálním tisku.


- Laminace, máme mnoho výborných realizací s digitálním výsekem s laminací, ale v některých případech může být více či méně znatelný jakoby opar kolem řezu. Jako skutečně neřešitelné se nám zdá kombinace bílého křídového papíru a laminace. Odpařené příměsi nátěru křídového papíru ulpívají pravděpodobně elektrostaticky na laminované ploše.

 

Specifika pro přípravu zakázky s PASOVÁNÍM digitálního výseku na tisk:
Pokud digitální tisk nekoresponduje s výsekem (tj. motiv se nepasuje na výsek), tak je zpracování digitálem potištěných archů bezproblémové.
I velmi přesný digitální tisk má nepřesnost umístění tisku na papír +- od 0,5 mm a spíše více.
Z tohoto důvodu je nesrovnatelně vhodnější ofsetový tisk s udanou nakládací hranou. Realizace je možná i na tisky z digitálního tisku, ale zákazník musí přijmout fakt, že bude spotřebováno více tiskovin a né vždy bude spasování 100%. Další nevýhodou digitálního tisku je časté zvlnění materiálu s vyšší gramáží, které je způsobeno teplem při tisku. Archy se tím stávají prakticky neopracovatelné, u slabých gramáží to není problém. Arch musí zůstat plochý, nesmí být zvlněný. Stejně tak není problém s tiskovinou z laserové tiskárny - na papíře k tomu určeném, protože karton po tisku zůstává rovný.