O firmě

Výroba novoročních přání v Ateliéru Haškovec

27. ledna 2020
Výroba novoročních přání v Ateliéru Haškovec

Každý rok nám do redakce přijde mnoho novoročenek od našich obchodních partnerů i známých. Následující reportáž vám přiblíží, jak se novoročenky vyrábí v Ateliéru Haškovec, s.r.o. který patří mezi firmy, jenž nabízejí vlastní kolekci novoročenek. Jelikož se Ateliér Haškovec zaměřuje na ražbu, slepotisk a výsek vypadají tak i novoročenky, které vznikají v dílně v Praze-Uhříněvsi, kde mě těsně před Vánoci přijal majitel Ateliéru Petr Haškovec a hovořil se mnou o výrobě.

 

Jak vznikají novoročenky

Každý rok má Ateliér nové motivy, každý rok hledá nové grafiky, se kterými může spolupracovat a se kterými vytváří nové návrhy. „Nechceme vymýšlet nové motivy za každou cenu, které by byly podobné těm, co jsme dělali dřív, i když nejsou teď v nabídce nebo podobné těm, které se obecně používají. Velmi líbivým návrhům se snažíme vyhnout, čímž přicházíme o zákazníky, kteří je preferují, ale máme dost zákazníků, kterým se naše produkce líbí,“ říká k tvorbě nových vzorů Petr Haškovec. Výhoda vývoje vlastních motivů je hlavně v tom, že je možné je v dílně dovést do dokonalosti a tomu napomáhá i zkouška výroby před realizací, na základě které se dolaďují razící formy apod. Data dodaná zákazníkem nelze již upravovat. Na vlastním motivu je možné ukázat možnosti technologie a to i tam, kde by nás zákazník limitoval a omezoval kvůli vyšší ceně výsledné raznice. U zrodu nového motivu je většinou výtvarník, který předloží několik motivů, a v Ateliéru je společně vyberou a případně je výtvarník ještě upraví, aby vyhovovaly možnostem výroby. Materiál vybírají zhotovitel i výtvarník společně. Petr Haškovec k tomu dodává: „Materiál je velmi důležitý. Většinou, když připravujeme novou novoročenku, tak ji vyvzorujeme v několika materiálech a potom vybíráme ten, který je k motivu nejhezčí. Jsou novoročenky, které uděláme každý rok v jiném druhu materiálu nebo barvě, ale některé nemá smysl dělat na jiném materiálu, protože by nevynikly.“ Při výrobě vzorků se většinou ukáže, který materiál je méně vhodný, protože papír se nadprůměrně vlní nebo slepotisk na něm není tak výrazný. Nedá se ovšem obecně říci, které materiály jsou vhodné a které ne, záleží i na motivu, zda je drobný nebo naopak se silnými tahy. Konstrukční prvky vymýšlí většinou Petr Haškovec. Některá přání jsou podle jeho vlastního návrhu a jiné motivy, které výtvarník navrhne třeba plošné, realizuje pan Haškovec slepotiskem, ražbou s fólií či výsekem. Častým požadavkem zákazníků bývá ražba loga do motivu novoročenky nebo do vkladového listu. Jsou i požadavky na tvorbu individuálních novoročenek, kdy si například klient přeje vytvořit jiný motiv technikou, kterou viděl v katalogu. Takové novoročenky je dobré zadat k výrobě již v srpnu, protože je to časově náročné. Vždy je sice čas na přípravu a změny ze strany zákazníka, ale čím jsou svátky blíže, tím roste poptávka po novoročenkách, které jsou připravené a musí být dodány a času je tudíž na individuální zakázky méně. Tištěný text na vkladovém listu většinou barevně doplňuje celou novoročenku. Některé motivy jsou tištěné duplexem nebo CMYKem, v nabídce je i novoročenka se třpytkami tištěnými sítotiskem. Text na vkladový list novoročenky menších nákladů se většinou tiskne digitálně. Kvalita digitálního tisku je vynikající. Pokud je náklad novoročenek větší nebo je text na vyšší gramáži kartonu, vyplatí se potisknout novoročenky ofsetem.

Novoročenky, kde není tisk, ale ražba, jsou pro Ateliér Haškovec nejzajímavější v tom smyslu, že jsou nejčistší. Čistě tištěné novoročenky nedělají. Navrhnout novoročenku, která bude jen s ražbou nebo slepotiskem je podle Petra Haškovce náročnější. Vytisknout novoročenku a doplnit ji ražbou je jednodušší, ale udělat novoročenku jen raženou, tak aby nebyla moc kýčovitá, to je samozřejmě těžší. Špičkou nabídky jsou novoročenky ražené do pauzovacího papíru, kdy vlivem tlaku při ražbě motiv zbělá. Obecně se v Ateliéru snaží, aby na novoročenkách nebylo lepení, protože je to další technologie a je lepší, když je materiál do sebe zaklesnutý, protože ke speciálnímu papíru lepidlo nepatří. U jiných výrobků by to jinak nešlo, ale u novoročenky se tomu dá předejít.

 

Digitální výsek – nové možnosti výroby

Nejvíce tedy v Ateliéru Haškovec vyrábí slepotisky, ražby s fólií, v menší míře výseky. Výsek, když se zhotoví výseková raznice, je rychlý, ale musí se pak vyloupat odpad, což zabere relativně hodně času. Nová technologie digitálního výseku má výhodu v tom, že drobné detaily se nevylupují ručně. Technologie digitálního výseku se liší od klasického plotteru tím, že plotter používá jako řezací nástroj nůž a digitální výsek laserový paprsek. Při výrobě podobných motivů na plotteru je materiál nožem hrnutý a mírně zdeformovaný, stejně jako při klasickém výseku, kdy v detailech se vytlačuje papír na stranu. Digitální výsek odpálí malé množství materiálu a vznikne určitá vůle na to, aby se odpad snadno odstranil.

Součástí dodávky je i bílá obálka. Pokud chce zákazník obálku ze speciálního papíru, je to možné také, ale u některých zákazníků převládá názor, že u přání v nestandardní obálce je větší pravděpodobnost ztráty na poště. Výpravné obálky tedy moc „nefrčí“.

Na otázku jaké náklady zakázek převládají, Petr Haškovec odpovídá: „Tento rok se rozevírá spektrum nákladů zakázek, kdy na jedné straně je mnoho malonákladových odběrů kolem 500 kusů a potom určité množství velkých zakázek a prostředek chybí.

 

Klesají počty kusů a krátí se dodací časy

Na otázku, zda v době krize je menší poptávka po novoročenkách, mi bylo řečeno, že počet zakázek oproti loňskému roku neklesl, ale klesly počty objednávaných kusů. Úbytek objednávek v segmentu individuálních novoročenek je značný a rok od roku klesá. Zkracují se i dodací lhůty, což je trend v zakázkové výrobě obecně. V Ateliéru jsou schopní zakázku zrealizovat za jeden den, pokud se ovšem vyskytnou chyby v zadání či dodaných datech, je méně časového prostoru k jejich řešení, což zákazníci často nechápou a trvají na původních dodacích termínech.

 

Nejoblíbenější novoročenky

Obecně se nedá říci, po kterých novoročenkách je největší poptávka, jestliže je motiv neúspěšný, další rok se již nenabízí. Středně úspěšný motiv se v katalogu drží několik let a velmi často se poptávka projevuje ve vlnách, kdy jeden rok je motiv hodně žádaný, druhý rok málo a následný rok opět zájem roste. Rozhodně se dobře prodávají novoročenky originálně zpracované. „Když novoročenku vytváříte, jste tím ovlivněná, protože vidíte prvotní návrh, navrhnete jak jej zpracovat. Jste s tím sžitá a nejste objektivní. Určitý odstup získá člověk tak po dvou třech letech. Zákazníci preferují technologicky složité novoročenky, ale čím více technik zkombinujete, tím se výroba prodražuje. My nabízíme všechny novoročenky za jednotnou cenu, aby si zákazník mohl vybrat opravdu jen podle toho, co se mu líbí,“ sděluje Petr Haškovec.

Připravila Jitka Böhmová